Ideas for adventure weddings & timelines

Idéer till små äventyrsbröllop & tidsplanering

Lavaux-photographe-Malin-Ovesson
By Malin Ovesson Megdiche

English:

“How much time should we plan for our adventure elopement wedding?”
I say, minimum a full day. 8-12 hours.
“But what would we do with all of that time?” Says often people when they hear of full day elopements. “But it’s just the two of us?” 
 
And for sure if you grew up thinking elopement weddings were just a quick trip to Las Vegas or to the local town hall, it certainly would be a completely new idea, that eloping actually means that you can craft that ONE day that you can look back on and think… “damn, that whole day was the best day we ever had together.”
 
THE question to ask couples as I help them plan a day like this is: 
 
“If you could dream up the most *perfect* day together, with absolutely no boundaries, rules, traditional limits etc – what would that look like?”
 
I promise you, if we spend 12 hours together, it will feel like 12 seconds—and when you’re doing exactly what you love, with the person you love most in the world… a day feels both like it’s over in the blink of an eye, and that it lasts forever.
 
Whatever type of wedding day you’re planning — give yourself the gift of thinking without limits at the start.
Really ask yourself… “How would we spend a 100% truly enjoyable day together if we could do whatever we wanted…”
The answer might surprise you.

Svenska:

“Hur mycket tid ska vi planera för vårt elopementbröllop?” 
Minst en hel dag tycker jag. 8-12 timmar.

“Men vad skulle vi göra hela den tiden?” Säger ofta folk när de hör om små heldagsbröllop. “Men det är bara vi två?”

Jag fattar – om du växte upp och trodde att elopementbröllop bara var en resa till Las Vegas och viga sig med Elvis eller en snabb tur till rådhuset. Då är ju detta en helt ny idé, att eloping faktiskt betyder att du kan skapa precis en sån dag som du kan se tillbaka på och tänka … “Jäklar, denna dagen var den bästa dagen vi någonsin haft tillsammans.”

FRÅGAN jag ställer till par när jag hjälper dem att planera en dag som denna är:

“Om du kunde drömma ihop den mest * perfekta” dagen tillsammans, utan regler, traditionskrav eller begränsningar hur skulle det se ut? ”

Jag lovar er, om vi tillbringar 12 timmar tillsammans kommer det att kännas som 12 sekunder – och när ni gör exakt vad ni älskar, med den person ni älskar mest i världen … en dag känns båda som om det är över och att det varar för evigt.

Oavsett vilken typ av bröllopsdag du planerar – ge dig själv gåvan att tänka utan begränsningar i början. Fråga verkligen dig själv … “Hur skulle vi spendera en 100% riktigt trevlig dag tillsammans om vi kunde göra exakt vad vi ville …”

Svaret kan överraska dig.

Best elopement wedding photographer Switzerland Sweden. Photographe marriage Lausanne. Bröllopsfotograf Malmö Ystad österlen

Ales-stenar-bröllop-annorlunda-vigselplats

Read more about this parachute wedding in a historical place in Skåne Sweden HERE

It's your wedding day! It deserves to be special!

Personally I love the idea of combining the wedding day with the honey moon. To go to THE most amazing place, get married and then explore and adventure in the region where you are straight away.  

Personligen älskar jag idén att kombinera bröllopsdagen med smekmånaden. För att åka till DEN mest fantastiska platsen, gifta dig och sedan utforska och äventyra i regionen där du är direkt.

best-winter-wedding-elopement-idea-location

Read more about this ice princess wedding in an Ice castle in Sweden HERE

So how long should you plan for your elopement?

Remember that it’s your wedding day. It totally deserves to be special! It’s important to remember that as a photographer I am not talking about a full day photoshoot, I am also guiding you in creating an amazing experience that you will remember as the best day ever. 

So think about if you would prefer to wake up in a tent in a forrest? Or if you would prefer a beautiful hotel room with a view. Consider if you would like to do wine tasting in a vineyard in beautiful Lavaux or if you would prefer an adventurous hike to a beautiful view or if you would prefer to go there with a jeep? Or a snow mobile in winter… 

What does the place look like where you want to exchange the rings and read your vows? Is it a snowy mountain view or a lovely beach like Sandhammaren? Perhaps is it a historical place or simply a place that means a lot to you? 

When going down the mountain, do you want to sledge (like the couple on the first picture?) or do you want to fly down? Or simply hike. Or if you are on a beach, do you want to move to the Townhall horse riding, or perhaps in an old Jaguar?

Så hur mycket tid behöver jag planera för mitt lilla intima äventyrsbröllop?

Kom ihåg att det är din bröllopsdag. Den förtjänar att vara speciell! Det är viktigt att komma ihåg att jag som fotograf inte talar om en heldags-fotografering, utan också vägleder dig att skapa en fantastisk upplevelse som du kommer ihåg som den bästa dagen någonsin.

Så fundera över om du föredrar att vakna i ett tält i en skog (eller ett berg?)? Eller om du föredrar ett vackert hotellrum med utsikt. Fundera över om du vill göra vinprovning i en vingård i vackra Lavaux eller om du föredrar en äventyrlig vandring upp till en vacker utsikt eller om du föredrar att åka dit med en jeep? Eller med snöskoter på vintern …

Hur ser vigselplatsen ut där du vill byta ringar och läsa dina löften? Är det en snöig bergsutsikt eller en härlig strand som Sandhammaren? Kanske är det en historisk plats eller helt enkelt en plats som betyder mycket för dig? När du går nerför berget, vill du åka kälke (som paret på första bilden?) Eller vill du flyga skärmflyg ner? Eller helt enkelt vandra. Eller om du är på en strand, vill du åka till Rådhuset på häst, eller kanske i ett flådigt vrålåk? 

mountain-elopement-wedding-switzerland-photographer

Timeline examples for an adventurous elopement wedding

Exempel på tidsplanering för äventyrliga bröllop.

A time line for a 12 h mountain elopement wedding in Switzerland / The Alps could look like this. Timeline needs to be adapted to the season, when the sunrise is and if star photos are possible or not.

2.00 – meet up and start hiking up with head lamps. Meeting time depends on the season and the length of the hike of course.

breaks along the way to take star photos (if possible) and snacks.

If you decide that getting up the mountain by helicopter is more your thing you get to sleep in a little longer.

5.00 – change into wedding attire & get ready.

6:00 – first look in the incredible alpenglow at sunrise 

6:30 am: hike around a little more & find the perfect spot for vows

6:45 – Read vows surrounded by the mountain flowers and perhaps some cute marmots or Ibex. 

7:15 – hike around the trails & explore the waterfalls and alpine lakes

8:00 – have a breakfast picnic before heading back down

8:30 – start the hike down or fly down with paraglider or mountain bike? Or skis if we have snow

12:00 – if you want guests this would be a good time to  meet up  & take group photos

12:45 – Have a set up Swiss fondue in the mountains. 

14.00 – Head down

15.00 – Clear the paper work in the town hall

15.30 – Pop some champagne, have cake, celebrate, & have a little first dance together before ending the day

16.00 – Relax.. or if you want to continue – go for wine tasting in Lavaux or the Valais vineyards. 

Or take a couple of hours nap and continue towards the evening?

En tidslinje för ett 12-timmars bergsbröllop kan se ut så här. Tidslinjen måste anpassas till säsongen, när soluppgången är och om stjärnfoton är möjliga eller inte.

2.00 – träffas och börja vandra upp med strålkastare. Mötestiden beror naturligtvis på säsongen och längden på vandringen.

Raster längs vägen för att ta stjärnfoton (om möjligt) och snacks.

Om du bestämmer dig för att stå upp med helikopter är mer din sak får du sova lite längre.

5.00 – byt om till bröllopskläder och gör dig redo.

6:00 – First look i den speciella alpglöden vid soluppgång

06:30: Vandra runt lite och hitta den perfekta platsen för att avge  bröllopslöftena

6:45 – Utbyta bröllopslöften omgiven av bergsblommor och kanske några söta murmeldjur eller stenbockar.

7:15 – vandra runt vandringslederna och utforska bergssjöarna eller vattenfallen

8:00: Mysig frukostpicknick innan du går ner igen

8:30 – starta vandringen ner eller flyga ner med skärmflygare eller mountainbike?

12:00 – om du vill ha gäster skulle det vara en bra tid att träffas och ta bilder

12:45 – äta bröllopsmiddag, kanske med Schweizisk fondue i bergen?

14.00 – Börja gå ner för berget

15.00 – Skriva papper i Stadshuset

15.30 – Poppa champagnen, äta tårta, fira och ha en liten första dans tillsammans innan du avslutar dagen

16.00 – Koppla av .. eller om ni har mer energi så kan man åka på vinprovning i Lavaux eller Valais vingårdar. 

Eller ta en paus och vila ett par timmar och fortsätt framåt kvällen? 

bästa-förlovningsidéerna-fotograf-malmö

Northern Light or Star photos (perhaps even with milky way) are one of the reason to book a photographer until the middle of the night. If you now are lucky enough to get a sky like this!

Norrskensfoto eller stjärnfoton (kanske till och med med vintergatan?) är en av anledningarna att boka en fotograf fram till mitt i natten. Om du nu har turen att få en sådan himmel!

elopement-wedding-northern-lights-norrsken-bröllop

Read more about this wilderness wedding in northern Sweden HERE

An example of an elopement wedding at an ice castle could look like this:

6.30 Getting ready separately for wedding – and the coolest first day of the rest of your lives.

7.30 First look at sunrise on the frozen river + Portrait photos

8.30 Wedding ceremony in the ice art ceremony hall. 

9.00 Champagne in ice glasses in the Ice bar

10.00 Warm up with hot chocolate and Breakfast buffet

12.00 Snow scooter tour to a mountain nearby.  

17.00 Take off at the husky dogsled center. Ride through the forrest on your own dog sled. 

19.00 Eat wedding dinner the wilderness way with a bonfire and 

20.00 By the warmth of the bonfire dance the wedding dance

21.00 a starlit winter night with the huskies as your witnesses when we take Northern Light pictures

22.00 You sleep tight in your igloo that you built yourself or a hut that might be a little more comfortable and warm. 

Other activities that you can add to your stay (I recommend MIN. 3-4 days in the region depending on what you want to do): 

 • Earn your sauna master diploma. The sauna ritual is a private group activity for up to 20 people with ten steps to sauna like a local, including birch tree whipping each others arms and backs, singing tribute to the sauna spirit, rolling in the snow and, if you are brave, take an ice plunge in the river.
 • Ice sculpting competition. Challenge your family and friends and make their very own ice sculpture. 
 • Reindeer racing. Get a glimpse of the life as a reindeer herder and try racing a reindeer round the track. Afterwards, try hand-feed the calves.
 • Lunch in a traditional tipi.
 • Chef’s table welcome treat with local specialties
 • A personalized, pop-up ice bar for the reception will be the definitive watering hole also serving as the ultimate photo op for your guests. No need for that photo booth! 

Ett exempel på ett äventyrsbröllop på ett isslott kan se ut så här:

6.30 Gör ni er redo separat för bröllop och den häftigaste dagen för resten av ert liv

7.30 First look i soluppgången på den frusna floden + Porträttfoton

8.30 Bröllopsceremoni i ceremonihallen.

9.00 Champagne i isglas i isbaren

10.00 Värm upp er med varm choklad och frukostbuffé

12.00 Snöskoter till ett berg i närheten. Njuta av naturen och ta vackra bilder

17.00 Take off vid hundslädecentret. Vi åker genom norrlandsskogen på din egen hundspann. 

19.00 Ät bröllopsmiddag i vildmarken vid en brasa

20.00 Vid brasan, dansa bröllopsdans 

21.00 en stjärnbelyst vinternatt med huskiesna som dina vittnen när vi tar Northern Light-bilder 

22.00 Du sover djupt i din igloo som du byggt själv eller en hydda som kanske kan vara lite mer bekväm och varm. 

Andra aktiviteter som du kan lägga till din vistelse (jag rekommenderar MINST 4 dagar i regionen beroende på vad du vill göra): 

 • Bastudiplom. Basturitualen är en privat gruppaktivitet för upp till 20 personer med tio steg till hur man bastar som en infödd, inklusive björkris som man piskar varandras armar och ryggar, sjunger hyllningar till bastuandan, rullar i snön och, om du är modig, ta ett dopp i en iskall vak. 
 • Isskulpturtävling. Utmana din familj och vänner och skapa sin egen isskulptur. 
 • Renracing. Få en glimt av livet som renskötare och prova att köra en ren runt banan och försök mata kalvarna. 
 • Lunch i en traditionell tipi. 
 • Välkomstbuffé med lokala specialiteter och kockens special. En personlig, pop-up isbar för mottagningen är det slutgiltiga vattenhålet som också fungerar som den ultimata bröllopsbilden för er och era eventuella gäster. Inget behov av photo booth! 
Best-winter-wedding-location-idea-vinterbröllop-idé

Photographe mariage Lausanne Genève Vevey Montreux Verbier Gstaad Suisse Zermatt Bern Oechinensee Bachsee Swiss adventure elopement photographer Switzerland Sweden Icehotel Bröllopsfotograf österlen Ystad Malmö Lund Simrishamn Ishotellet

elopement-wedding-paragliding-bride-bröllop-skärmflyg

Read more about this paragliding wedding in österlen Sweden HERE. 

Do you see that she is flying the kite in her wedding dress? It must just be the coolest entrance to a wedding first look. Ever.

Timeline example for a summer/autoumn adventure wedding in österlen Sweden (timing depending on season)

4.30 Getting ready at your hotel in Löderups strandbad separately (or at your camper if you prefer it to be even more badass)

5.40 First look at sunrise at the meadows of Hagestads nature reserve. 

6.00 Wedding ceremony at the Place of Peace at Backåkra 

7.00 Breakfast buffet set up on the beach. You most likely have the white sandy beach for just you and perhaps some birds!

8.30 Hike along the white sandy beach to Sandhammaren and get picked up by horses and ride back. 

11.00 Break and get some rest at the hotel/camper. Have a wedding lunch with local specialities at the hotel or at Backagården in their unique greenhouse. 

14.00 Take off with car to do some draisine or any of the below activities. Perhaps you want to do your vows in a boat on a lake? 

 

19.00 Meet up for the paragliding adventure. Paraglide just before sunset and land on the historic land mark of Ales Stenar.

20.30 Pop the champagne and eat wedding dinner set up by a local restaurant and enjoy the 365 degrees view of the Baltic sea and the plains of österlen. 

22.00 Dance the wedding dance together and enjoy the moment of stillness. 

23.30 starphotos 

24.00  Back to the hotel/camper and sleep.. 

Other activities that are great to do: 

– Do your wedding ceremony on a boat in Gyllebosjön or just take a tour with a canoe.

– Art-gallery tour – österlen is FULL of galleries

– Wine tasting in Nordic Sea Winery

– Try Draisine (“bike” on train tracks in beautiful scenery)

– If you want to get out of the wedding attire you can spend the afternoon (kite) surfing, kayaking 

Skåne and österlen has plenty of beautiful hiking trails to do. Visit Skåneleden for more inspiration. 

 

 

Ser du att hon flyger skärmflyg i sin bröllopsklänning? Det måste bara vara den häftigaste entréen till sitt bröllop. 

Tidslinjeexempel för ett äventyrsbröllop sommar / höst på österlen Sverige (tider beroende på säsong)

4.30 Förberedelser på ditt hotell i Löderups strandbad separat (eller vid din husbil om du föredrar om du vill vara ännu mer äventyrlig)

5.40 First look i soluppgången vid Hagestads naturreservat.

6.00 Bröllop på platsen för fred på Backåkra

7.00 Frukostbuffé på stranden. Du har sannolikt den vita sandstranden för bara dig och kanske några fåglar!

8.30 Vandra längs den vita sandstranden till Sandhammaren och bli hämtad av hästar och åka tillbaka.

11.00 Paus och vila på hotellet / husbilen. Ha en bröllopslunch med lokala specialiteter på hotellet eller på Backagården i deras unika växthus.

14.00 Ta av med bilen för att göra dränering eller någon av nedanstående aktiviteter. Vill du kanske göra dina löften i en båt vid en sjö?

19.00 Möt för skärmflygningsäventyret. Paraglide strax före solnedgången och landa på Ales Stenars historiska landmärke.

20.30 Popa champagnen och äta bröllopsmiddag som ställts upp av en lokal restaurang och njut av 365 graders utsikt över Östersjön och österlens slätter.

22.00 Dans bröllopsdansen tillsammans och njut av stillhetens ögonblick.

23.30 stjärnbilder

24.00 Tillbaka till hotellet / husbilen och sova .. Andra aktiviteter som är bra att göra:

– Gör din bröllopsceremoni på en båt i Gyllebosjön eller bara ta en tur med kanot.

– Konstgalleritur – österlen är FULL av gallerier

– Vinprovning i Nordic Sea Winery

– Prova Dressin  – Om du vill komma ur bröllopskläderna kan du tillbringa eftermiddagen med att (kite) surfa, paddla kajak .Skåne och österlen har även massor av vackra vandringsleder. Besök Skåneleden för mer inspiration.

bröllop-skåne-österlen-fotograf-ystad-Ales-stenar

Remember, even if you want your ceremony to be intimate and without a big crowd watching you, you can always throw a bigger party in the evening, the day after or next year! This is a great corona effective way of arranging your wedding too. 

When it comes down to it, your adventure elopement wedding day is about you and crafting an entire experience around the two of you. Don’t think of it as an 8 hour posed photo shoot–HECK NO!! I am there to document and capture your real emotions and entire experience and adventures. I am here not only to be your photographer but also to be your guide, your location scouter, your dress holder, your best friend for the day and to provide you with some epic images of the best day of your life.

Kom ihåg att även om du vill att din ceremoni och bröllopsdag ska vara intim och utan att en stor folkmassa tittar på dig, kan du alltid anordna en större fest på kvällen, dagen efter eller nästa år! Det här är också ett bra corona-effektivt sätt att ordna ditt bröllop.

Summan av kardemumman, det handlar om din äventyrliga intima bröllopsdag och att skapa en komplett upplevelse runt er två. Tänk inte på det som en 8 timmars poserad fotografering – INTE ALLS !! Jag är där för att dokumentera och fånga dina riktiga känslor och hela upplevelsen och äventyret så att ni kan minnas det för evigt. Jag är här för att vara din guide, din researcher, din klänningshållare , din bästa vän för dagen, och för att ge dig några oförglömliga bilder av den bästa dagen i ditt liv.

Do you want to experience an adventure wedding elopement like this? In Switzerland, Sweden or any destination in the world from Antarctis to Arctis. Contact me today.

Vill du uppleva ett annorlunda äventyrsbröllop som detta? I Sverige, i Schweiz eller var som helst i världen från Antarktis till Arktis. Kontakta mig i dag.

Best Elopement wedding photographer Sweden Switzerland Europe. wedding location. Bästa bröllopsfotografen Skåne Malmö Lund Ystad österlen

This Post Has 18 Comments

 1. Lauren

  So beautiful!! I especially love the photo of the couple under the Northern Lights – that is SO stunning!!

 2. Beth Swan

  Loads of amazing information here! This is so helpful.

 3. Morgan

  I LOVE the timeline you provided! It would be a dream to elope in the Swiss Mountains!

  1. Malin Ovesson Megdiche

   Thank you! You are more than welcome to Switzerland! I’d love to help if you decide to do your elopement wedding here.

 4. The Tattooed Bride

  These are super adventurous ideas! If every couple eloping followed this blog they would have the most amazing day ever!

  1. Malin Ovesson Megdiche

   Thank you! Yes, I am sure, if you have an adventurous mind those timelines could be amazing experiences!

 5. Donna

  Wow, this is sooo so helpful!! Lots of great information. ALSO, I love that it’s in two languages and that Northern lights photo is great!!

 6. Oli

  Wow! So much useful information. The example timelines sound absolutely amazing, and I can totally understand now why it’s important to book for the full day. Thank you

  1. Malin Ovesson Megdiche

   Thank you! Yes it really makes sense to do nothing less than one day. Your wedding day really deserves that!

 7. Lucy

  This is such a great guide! Planning an elopement has got to be confusing, so this would be so helpful for couples. Also love that you wrote it in both of your languages! 🙂

  1. Malin Ovesson Megdiche

   Thank you! I mean, there are so many options and possibilities of what is possible to do so for sure it can be a bit confusing to choose. It’s good to hire a good guide to navigate between all possibilities!

 8. sara

  Wow your photos are so adventurous I love them so much and you have great information here. Super helpful for couples planning.

  1. Malin Ovesson Megdiche

   Thanks a lot Sara! I truly hope these elopement wedding timeline ideas can help someone!

 9. Jusi Caused

  It’s a really helpful guide and a lot of ideas for activities and how to plan the elopement. Thanks a lot!

 10. Joanne Jones

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites
  really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back down the road.

  Many thanks

Leave a Reply