Elope in Sweden - the ultimate guide for your Swedish elopement
- tips, location-ideas & wedding venues

äventyrsbröllop i Sverige - tips, vigselplats-ideer mm.

Lavaux-photographe-Malin-Ovesson

By Malin Ovesson Megdiche - elopement wedding photographer Switzerland, Sweden & worldwide destinations

Best elopement wedding photographer Switzerland Sweden. Photographe marriage Lausanne. Bröllopsfotograf Malmö Ystad österlen

Why should you even elope / get married in Sweden?

Sweden has breathtaking wild landscapes

Sweden has some of the most beautiful views national parks on the planet. Sweden is a very long country,  1572 km long and therefore the landscapes changes a lot. You can get everything from the wildest rivers, deepest forrest to mountains and snow, to white sandy beaches and warm waters, lakes and archipelagos. And fun facts – Sweden is the country IN THE WORLD with the most islands (211 800) so for sure there will be one only for you.  How about that! The 3 biggest archipelagos are Stockholm, Bohuslän and Blekinge but there are many more. For most foreigners it all appears very exotic and it’s all accessible and for free due to the “all mans right”.  

Lot's of adventure possibilities

Swedes love adventures and here are some ideas of what you can do, weather it’s for your elopement wedding day, honeymoon or simply on your travels to Sweden – 

– River rafting – regular river rafting or why not building your own timber raft and go down Klarälven and sleep over in tents along the way.

– Dogsled – from a few hours to ride your own sled for a few days, sleep over in your own built igloo or in charming cabins. Meet the raindeers and elks and other wild animals. (read more HERE) If you prefer, it’s also possible to do it on snow-scooter but it’s a different experience. 

– Kayaking or Sailing in Swedens many rivers, lakes and archipelagos. Stay over on a desert island in tents or windshields. 

– Sweden has miles and miles of hiking trails and biking trails. You just need to decide what kind of landscape you wish to pass. 

– Skitouring and Skiing – Why not climb the highest mountain in Sweden, Kebenekaise or do the midnight skiing in Riksgränsen around midsummer.

– Draisine (bike on a train track), Sauna on a boat in Sövde lake, paragliding in Österlen (read more HERE

Read more about general adventurous ideas HERE 

Culture & history

Sweden has also many old castles, in which some you can have a ceremony and reception if that’s your thing). There are a lot of historical buildings and monument. Some of them are Ales stenar (the Stone Henge of Sweden, Wasa ship museum, 

Easiness of getting married where you want and with whom you want.

It’s very easy to have a ceremony in nature (I had mine on a beach). You just need to find an official officiant that is willing to come to the place of your dream. Each commune has  a list of people that are registered officiants. Also all priests have the rights to sign your papers and hold a ceremony. 

Since 2009 same-sex couples can get married in Sweden under the same conditions as opposite sex couples. 

No need for permits

Generally to elope in Sweden you don’t need any permits if you are not planning to set up something bigger or in very popular  places. In Sweden you have the right to public areas (allemannsrätt). This is the reason why Sweden is the perfect place for wilderness weddings. The “All mans right” is a right but with responsibilities  and you can read more about it HERE.

Get away from the crowds

In the US eloping on a mountain or in a National Park is very popular, you need permits to book the most popular spots. There will be a line to wait for your few minutes to take a picture. Up north there are also not a lot of people and possible to travel for days without seeing any people if you wish. If you elope in Sweden it’s very likely to have the most amazing views just for you if you follow my recommendations. 

Varför ska du ens elope / gifta dig i Sverige?

Sverige har hisnande vilda landskap

Sverige har några av de vackraste vyerna och nationalparker på jorden. Sverige är ett mycket långt land, 1572 km långt och därför förändras landskapen mycket. Du kan få allt från de vildaste floderna, djupaste skogen till berg och snö, till vita sandstränder och varma vatten, sjöar och skärgårdar. Skojig fakta – Sverige är det land I VÄRLDEN med flest öar (211800) så det kommer säkert att finnas en bara för dig. Vad sägs om det! De tre största skärgårdarna är Stockholm, Bohuslän och Blekinge men det finns många fler. För de flesta utlänningar verkar allt allt väldigt exotiskt och allt tillgängligt och gratis på grund av allemansrätten.

Massor av äventyrsmöjligheter

Svenskar älskar äventyr och här är några idéer om vad du kan göra, oavsett om det är för din bröllopsdag, smekmånad eller helt enkelt när du turistar i Sverige –

– Forsränning – “Vanlig” forsränning eller varför inte bygga en egen timmerflotte och åka ner för Klarälven och sova över i tält längs vägen.

– Hundspann – från några timmar till att åka din egen släde i några dagar, sova över i din egen byggda iglo eller i charmiga små stugor, laga mat över öppen eld. Möt renar och älgar och andra vilda djur. (läs mer HÄR)
Om du föredrar är det också möjligt att göra det på snöskoter men det är en annan upplevelse.

– Kajakpaddling eller segling i Sverige många floder, sjöar och skärgårdar. Bo på en öde ö i tält eller vindskydd.

– Sverige har enormt många vandringsleder och cykelleder. Du behöver bara bestämma vilken typ av landskap du vill passera.

– Tura på skidor och skidåkning – Varför inte klättra upp på Sveriges högsta berg, Kebenekaise eller åka midnatt på Riksgränsen runt midsommar.

– Cykla dressin, bastu på båt i Sövde sjön, skärmflygning i Österlen (läs mer HÄR)

Läs mer om generella idéer till äventyrsbröllop HÄR

Kultur och historia

Sverige har också många gamla slott där du kan ha ceremonin och mottagning om det är din grej. Det finns många historiska byggnader och monument. Några av dem är Ales stenar (Stone Henge of Sweden, Wasa ship museum,

Enkelt att gifta sig där du vill och med vem du vill.

Det är väldigt lätt att ha en ceremoni i naturen (jag hade min på en strand). Du behöver bara hitta en officiell vigselförrättare som är villig att komma till dröm-vigselplats. Varje kommun har en lista över personer som är registrerade vigselförrättare. Alla präster har också rätt att underteckna dina vigselpapper och hålla en ceremoni.

Sedan 2009 kan par av samma kön gifta sig i Sverige under samma förhållanden som par av motsatt kön.

Inget behov av tillstånd

Generellt för att elope i Sverige behöver du inga tillstånd om du inte planerar att sätta upp något större eller på mycket populära platser. I Sverige har du rätt till allmänna områden (allemannsrätt). Detta är anledningen till att Sverige är det perfekta stället för vildmarksbröllop. “All mans right” är en rättighet men med ansvar och du kan läsa mer om den HÄR.

Undvik folkmassorna

I USA är det mycket populärt att gifta sig på ett berg eller i en nationalpark och du behöver tillstånd och boka platsen i förväg. På de kända platserna får du köa för att ha några minuter bara för att ta en bild. Om du gifter dig Sverige är det mycket troligt att du får den mest fantastiska utsikten bara för dig om du följer mina rekommendationer.

Ceremony-hall-location-winter-wedding-elopement

Best places to elope in Sweden - location ideas

elopement-wedding-northern-lights-norrsken-bröllop

Lapland / Icehotel / Abisko national park

This area might be the most exotic and different choice of place to elope. There are a lot of things to consider if you want to elope here. First thing is when to go. 

– The light – In winter there is a period of NO light at all, and in summer there is NO darkness at all and you can ski in the midnight sun (F.ex in Riksgränsen). It’s all very special.

– Northern lights (aurora borealis in latin) – You have the biggest chances of seeing the Northern Lights in Abisko National Park from October to end of March. The more remote the better. 

– The cold –  In winter it can get extremely cold and you need to have special clothes both for your wedding and generally. 

– Mosquitos – Summer is very beautiful but be prepared for the mosquito with nets and repellents

You really need to know what you want and do your research well. If you do it right THIS PLACE IS MAGICAL!  

Read more about it HERE

ÖSTERLEN, Skåne

Österlen in south eastern Skåne is called “the Provence of Sweden”.  It’s known for being magically beautiful with white sandy beaches (perfect for having a beach elopement and you can have one for yourselves too!). I had myself my wedding on a beach here and it was amazing! 

There are vineyards, cafes, art-galleries, flea markets, rolling fields, old fishing villages and many historical places (f.ex Ales stenar- the Stone Henge of Sweden). 
Artists move here or have their summer residence here because of the magical light. It’s recommended to elope here mainly from May to September or possibly December as Christmas is very special in Sweden and the Swedes totally embraces the lights and the typical Swedish traditions such as St Lucia. It all depends on what you are looking for.  

Read more about österlen and adventure elopement weddings HERE

Gotland-Raukar

Gotland / Fårö / Visby

Gotland has their Rauk-formations that can make a very unique backdrop for an elopement wedding.  Gotland is the biggest island in Sweden and Visby is known for summer parties and the historical old ruins and charming old town. There are many cute and authentic places to stay and lovely beaches getting busy for a week is easy. 
Read more HERE

Söderåsens National park

Skåne has a lot of hiking trails and this is one of them. Here you find deep valleys, impressive cliffs and lush deciduous forests just east of Helsingborg, you have beech-covered ridges, dramatic valleys and flowing streams. The view of the Scanian landscape is breathtaking. The area, which is dominated by beech forests, is also one of the largest contiguous nature-protected deciduous forests in Northern Europe.
 
Read more HERE

Stockholm

Are you looking for a city, island or boat elopement Stockholm is a favourite. As the capital is built on islands (the whole archipelago has around 30 000 islands) you will have a sea view from so many places and you can even elope on your own little island if you have a boat. 

Kullaberg / Kullen

If steep cliffs, salt and the sea is your thing or perhaps you are into climbing, then this is the place for you. 

Vigselplatser för ditt äventyrsbröllop i Sverige

Lappland / Ishotellet / Abisko

Det här området kan vara det mest exotiska och annorlunda val av plats att gifta sig på. Det finns många saker att tänka på om du vill komma hit och gifta dig. Det första är vilken säsong man ska åka. 

– Ljuset – På vintern är det en period utan ljus alls, och på sommaren blir det inte natt alls och du kan åka skidor i midnattssolen (F.ex i Riksgränsen). Allt är väldigt speciellt.

– Norrsken (aurora borealis på latin) – Du har de största chanserna att se norrsken i Abisko National Park från oktober till slutet av mars. Ju mer avlägsen plats desto bättre. 

– Kylan – På vintern kan det bli extremt kallt och du måste ha speciella kläder både för ditt bröllop och generellt.

– Myggor – Sommaren är väldigt vacker men var beredd på myggen med nät och myggmedel. 

Du behöver verkligen veta vad du vill och utforska ordentligt. Om du gör det rätt är den här platsen MAGISK att gifta sig på! 

Läs mer om det HÄR

paragliding-wedding-skärmflyg-bröllop-österlen

ÖSTERLEN, Skåne

Österlen i sydöstra Skåne kallas “Sveriges Provence”. Det är känt för att vara magiskt vackert med vita sandstränder (perfekt för att ha en strandutflykt och du kan också ha en helt egen!). Jag hade själv mitt bröllop på en strand här och det var fantastiskt!

Det finns vingårdar, kaféer, konstgallerier, loppmarknader, böljande fält, gamla fiskebyar och historiska platser. Konstnärer flyttar hit eller har sin sommarresidens här på grund av det magiska ljuset. Jag rekommenderar att gifta sig här huvudsakligen från maj till september eller möjligen i december, eftersom julen är väldigt speciell i Sverige och svenskarna formligen älskar julljus och de typiska svenska traditionerna som St Lucia. Allt beror på vad du vill.

Läs mer om österlen och äventyrliga annorlunda bröllop HÄR

Gotland / Fårö / Visby

Gotland has their Rauk-formations that can make a very unique backdrop for an elopement wedding.  Gotland is the biggest island in Sweden and Visby is known for summer parties and the historical old ruins and charming old town. There are many cute and authentic places to stay and lovely beaches getting busy for a week is easy. 
Read more HERE
elopement-location-Sweden-Europe

Söderåsens National park

 Skåne kryllar av vandringsleder och detta är en av dem. Djupa dalar, imponerande rasbranter och lummiga lövskogar. Strax öster om Helsingborg möts du av bokskogsklädda åsar, dramatiska dalar och strömmande vattendrag. Utsikten över det skånska landskapet är hänförande. Området, som domineras av bokskogar, är också en av de största sammanhängande naturskyddade ädellövskogarna i Nordeuropa.
 
Läs mer  HÄR

Stockholm

Letar du efter en stad, ö eller båtutflykt Stockholm är en favorit. Eftersom huvudstaden är byggd på öar (hela skärgården har cirka 30 000 öar) kommer du att ha havsutsikt från så många platser och du kan till och med gå på din egen lilla ö om du har en båt.

Kullaberg / Kullen

Om branta klippor, salt och havet är din grej eller kanske du vill klättra, så är det här platsen för dig.
skärmflyg-bröllop-österlen-paragliding-wedding

It's your wedding day! It deserves to be special!

Unique places to stay during your elopement wedding (and honeymoon?)

Unika hotell att övernatta på ditt äventyrsbröllop (och smekmånad)

The Ice hotel

The Icehotel might just be the coolest place I know. Every year it’s built up new with new ice-art rooms and new ceremony hall for weddings. Not only the Icehotel is unique but also the surroundings. If you like snow, this is THE place to be. Read more about how to elope here in this blog-post. 

The Tree hotel - Lapland

Do you want to live up in the tree tops in a birds nest, a mirror cube or if you are into space, why not the ufo? This hotel is the perfect place for you if you are really looking for a special and fun place to stay for your special elopement. Each tree-top room is uniquely designed by a different designer.

Falknästet (Falcon nest) - Kullen/Kullaberg

Falknästet – the falcon’s nest . It’s just what it sounds like. You can get a round room on the cliff with the ocean view all around you. 

Ystad Saltsjöbad - Ystad

The best spa-hotel is situated just infront of the white sandy beaches of ystad. Here you get the luxury of having the relaxing spa, having beach view, and having the forrest just next doors and still be very close to all what the region of Österlen has to offer. On Österlen you also can stay in a windmill, a circus wagon or on an organic farm. 

Ishotellet

Ishotellet kanske är den coolaste platsen jag vet. Varje år byggs det upp nytt med nya iskonstrum och ny ceremonihall för bröllop. Inte bara Ishotellet är unikt utan också omgivningen. Om du gillar snö är det här platsen att vara! Läs mer om att gifta sig på Ishotellet här.

Tree hotel - Lappland

Vill du bo uppe i trädtopparna i ett fågelbo, en spegelkub eller i ett rymdskepp? Detta hotell är det perfekta stället för dig om du verkligen letar efter en speciell och rolig plats att bo för ditt äventyrliga bröllop. Varje trädtoppsrum är unikt designat av en ny designer.

Falknästet - Kullen / Kullaberg
Falknästet – falkens bo. Det är precis hur det låter. Du kan få ett runt rum på en klippa med bara havsutsikt runt omkring dig.

Ystad Saltsjöbad - Ystad

Det bästa spahotellet ligger precis framför Ystads vita sandstränder. Här får du lyxen att ha det avkopplande spaet, ha utsikt över stranden och ha skogen precis intill och fortfarande vara mycket nära allt vad regionen Österlen har att erbjuda. På Österlen kan du också bo i en väderkvarn, en cirkusvagn eller på en ekologisk gård.
äventyrsbröllop-skåne-fotograf-österlen

How to elope in Sweden

Getting married in Sweden is easy and flexible. You can get married by in a church or civil, just about anywhere, both with the same legacy. Each commune has a list of officiants and you just need to pick the one that is up for joining your adventure. Most of them will be able to hold the ceremony in both Swedish and English but you need to confirm that with them. 

Hur gifter man sig i Sverige?

Att gifta sig i Sverige är enkelt och flexibelt. Du kan gifta dig lagligt i en kyrka eller civilt och nästan var som helst. Varje kommun har en lista över vigselförrättare och du behöver bara välja den som har lust att följa med på ditt äventyr. De flesta av dem kommer att kunna hålla ceremonin på både svenska och engelska, men du måste bekräfta det med dem.

vildmarksbröllop-vinter-inspiration-bröllopsfotograf

General Swedish rules for marriage.

– You need to be over 18

– Neither of you can already be married 

– You can do a civil marriage or if at least one of you are a member of the Swedish church you can also do it there. 

– Persons subject to guardianship must have the consent of their legal representative. 

– You can not marry someone of direct blood relation.

Same sex marriages are legal in Sweden. But you have to have the right to marry in your country of residence. 

 

Generella lagar för att gifta sig i Sverige

– Du måste vara över 18 år

– Ingen av er kan redan vara gift

– Du kan göra en borglig vigsel, eller om minst en av er är medlem i den svenska kyrkan kan man också göra det där.

– Personer som är föremål för vårdnadshavande måste ha tillstånd från sin juridiska ombud.

– Du kan inte gifta dig med någon nära släkting.

Äktenskap av samma kön är lagliga i Sverige. Men du måste ha rätt att gifta dig i ditt hemland.

snöprinsessa-bröllop-snö-fotograf-skåne

How to legally elope in Sweden as foreigners

You need to provide the following documents 

– Identification

– Passport 

– Certified birth certificate 

– Proof of civil status 

– Certificate of no impediment (hindersprövning) 

– If you are divorced or widowed you need to provide the divorce certificate or death certificate. 

For more in depth information CLICK HERE
 
 

Hur man gifter sig lagligt i Sverige som utlänning

 Du måste tillhandahålla följande dokument

– Id kort

– Pass

– Födelsebevis

– Bevis på civil status

– Hindersprövning

– Om du är skild eller änka måste du tillhandahålla skilsmässobevis eller dödsintyg.

För mer detaljerad information KLICKA HÄR

Svensk Bröllopsfotograf i Schweiz Lausanne Zürich Bern Basel GenèveVerbier

Best-winter-wedding-location-idea-vinterbröllop-idé

Checklist for your elopement wedding in Sweden

Checklista till ditt äventyrsbröllop i Sverige

1. Brainstorm what you want your wedding day to look like

Share a wine (or a tea) with your partner and dream up what the goals of your wedding day can look like. The goal is to have an overall vision. It’s not about details or realistic plans, just about dreams. What do you want to feel and who do you want to share it with. Favourite season, experiences and activities, memories… 
For more inspiration of what to do on your elopement day read HERE

2. Research possibilities and locations

Get cosy again and take some time to research all your crazy ideas. 

– what are the local requirements, laws and permits

– activities and celebrations

– weather, season and other difficulties that might change plans

3. Prioritise, make choices and start booking

Start with booking your guide and photographer (me 😉 ). There are not a lot of photographers in Sweden that are specialised in elopement weddings. From here I will help you to narrow down your possibilities and add concrete ideas to your vision. 

4. Decide on date and location

For most elopements it’s better to elope during the off season, during the week at sunrise to have the unique spot just for you. Check local holidays. And start creating a timeline for your day. 

5. Book all vendors & hotel

Build your timeline and book all activities, celebrations & ceremonies, restaurants / catering. 

6. Finalise all details

Finalise the timeline for your day, gather wedding attire and accessories, warm clothes and what ever is needed for the hikes and activities you are planning to do. 

7. Enjoy the best elopement wedding day

Relax, enjoy the moment, have fun, let your emotions fly and soak in every moment with your partner. And don’t stress – if you relax and have fun with your partner, your day will be awesome and great photos will keep the memory alive forever. 

1. Brainstorma hur du vill att din bröllopsdag ska se ut

Dela en flaska vin (eller en kanna te) med din partner och dröm om hur visionen för er bröllopsdag kan se ut. Målet är att ha en övergripande vision. Det handlar inte om detaljer eller realistiska planer, bara om drömmar. Vad vill du känna och vem vill du dela det med. Favoritsäsong, upplevelser och aktiviteter, vilka minnen ni vill ha …
Behöver ni mer ideér om vad ni kan göra på ert äventyrsbröllop läs mer HäR

2. Utforska möjligheter och platser

Fixa igen en mysigt stund tillsammans och undersök alla era galna idéer.

– vilka lokala krav, lagar och tillstånd är det?

– aktiviteter och firande

– väder, säsong och andra saker som kan ändra planerna

3. Prioritera, gör val och börja boka

Boka nu din guide och fotograf (mig;)). Det finns inte många fotografer i Sverige som är specialiserade på äventyrs och elopementbröllop. Härifrån hjälper jag dig att begränsa dina möjligheter och lägga till konkreta idéer till din vision. 

4. Bestäm datum och plats

För de flesta elopement bröllop är det bättre att göra det under låg eller mellansäsong, en veckodag vid soluppgången för att ha den unika platsen bara för dig. Kontrollera lokala helgdagar. Och börja skapa en tidslinje för din dag.

5. Boka hotell, flyg och andra leverantörer

Bygg din tidslinje och boka alla aktiviteter, fester och ceremonier, restauranger / catering.

6. Slutför alla detaljer

Avsluta tidsplaneringen för din dag, samla bröllopskläder och accessoarer, varma kläder och vad som någonsin behövs för de vandringar och aktiviteter du nu planerar att göra.

7. Bara njut av den bästa bröllopsdagen du drömt om!

Koppla av, njut av ögonblicket, ha kul, låt dina känslor dra i väg och njut av varje ögonblick med din partner. Och stressa inte – om du slappnar av och har kul med din partner blir din dag fantastisk och fantastiska foton kommer att hålla minnet vid liv för alltid.

Bröllopsfotograf-Ystad

So does all this sound confusing and overwhelming? No worries, I’ve got your back. I will of course take care of the photos. But not only that, I will support with the admin and organisation, if you need a wedding concept and styling I can create mood boards, find and coordinate other vendors such as florals, catering, finding officiant for a symbolic ceremony etc. Just let me know your dream and let’s dream together!

Så låter allt detta förvirrande och överväldigande? Inga bekymmer, jag kan hjälpa er. Jag kommer naturligtvis att ta hand om fotograferingen. Men inte bara det, jag kan hjälpa till med administration och organisation, om du behöver ett bröllopskoncept och styling kan jag skapa collage och mood boards, hitta och koordinera leverantörer som florist, catering, hitta vigselförrättare för en symbolisk ceremoni etc. Dela bara din dröm och låt oss drömma tillsammans!

Do you want to experience an adventure wedding elopement like this? Contact me today.

Vill du uppleva ett annorlunda äventyrsbröllop som detta? Kontakta mig i dag.

Best Elopement wedding photographer Sweden Switzerland Europe. wedding location. Bästa bröllopsfotografen Skåne Malmö Lund Ystad österlen

This Post Has 18 Comments

 1. Viviana

  Thank you for sharing such a great article and helpful guidances with all the details to elope in Sweden! It gives us lots information and inspiration how we could plan our wedding in Sweden, really helpful! And photos and views are truly stunning, can’t wait to plan our elopement with you! 🙂

  1. Thank you! So looking forward to guiding you through your adventurous elopement wedding in Sweden!

 2. Ann Marie

  Wow! Ok – Sweden is officially on my travel bucketlist! This is an incredible guide for anyone wanting to elope in Sweden with so many beautiful options I can see it might be tough to decide. 😉 And I had no idea how many islands there were in Sweden – that’s incredible! And so many adventure options and unique places you can only find in Sweden. So awesome! Love it! 🙂

  1. Thank you Ann Marie for your lovely words! You should absolutely consider eloping in Sweden! ☺️❤️

 3. Kim Hefner

  Wow this is such a great and thorough guide for any couples wanting to elope in Sweden. I can’t believe how much scenic variety there is in all of these different places. You can literally have any type of scenery you can imagine! Great work!

  1. I know, Sweden is a gem for wilderness or adventurous weddings! Thank you for your kind words!

 4. Beth Swan

  All of this looks absolutely magical… time to pack my bags and passport! Thanks for the great info. I also love how you have the tips in English and Swedish.

  1. Thank you Beth! You should absolutely consider eloping in Sweden! Even if you don’t pass by and say hi! ☺️

 5. Kelly Shoul

  if i ever want to elope in Sweden, i know who to reach out to 😉 i love this guide, it’ll help any couple trying to find out how to elope in Sweden. great job! and awesome inspiration photos!

  1. It would be awesome! I think you should considering a Swedish elopement for sure! Thank you for your kind words!

 6. Julie Haider

  Oh my, an elopement in Sweden sounds like an absolute dream! Thanks for this amazing guide to how to elope there!

 7. Sienna

  Sweden seems like such a dream! While I am not looking to elope, I will definitely be bookmarking this for travel ideas when I am able to visit!

 8. Amy Isacson

  This is a wonderful post! Great inspiration for the snow and fire details!! I not only love your images, but the content is super helpful too. I hope to visit there someday! BRAVO!!

  1. Thanks Amy! Hope you can make it to Sweden one day. If not for an elopement but perhaps renewal of vows? Or just adventure.

 9. Kailyn Haynes

  Oh my goodness your photos are EPIC!! This post is awesome and so filled with valuable information for eloping couples, or even couples just looking for an adventure! Beautiful work.

  1. Thank you so much Kailyn! If you ever want to elope or just an adventure don’t hesitate to get in touch!

Leave a Reply